Αφήστε το τηλέφωνο σας

Contact us

Your message has been sent sucessfully

click

eggiisi

masterphd

voul

simanak

metagrafes

 

Μουσικές Σπουδές στή Βουλγαρία South-West University ''Neofit Rilski

Πρόγραμμα σπουδών,Μουσικές σπουδές στη βουλγαρια,αναβάθμιση πτυχίων Ελλήνων Μουσικών σε ΠΕ

Η φοίτηση διεξάγεται στην βουλγάρικη γλώσσα.

•        Οι υποψήφιοι φοιτητές οφείλουν να περάσουν τα γλωσσικά και ειδικευμένα μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας και ορολογίας διάρκειας 3 έως 9 μηνών, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της βουλγάρικης γλώσσας

•        Στη συνέχεια εκδίδεται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την βουλγάρικη γλώσσα - επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη γλωσσική εκμάθηση.

Αποτελείται από τέσσερα τμήματα: τμήμα Χορού, Μουσικής, Ζωγραφικής και Κινηματογράφου.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα.

Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να μειωθεί μετά από επιλογή του φοιτητή στα 3 έτη

1. Πτυχίο Κλασικού Χορού-Μπαλέτο

2. Πτυχίο στη βουλγαρική Λαογραφική Χορογραφία

3. Πτυχίο στα Κλασικά Όργανα

4. Πτυχίο Λαϊκών Οργάνων/Λαϊκά Τραγούδια

5. Πτυχίο στη Μουσικολογία και την Μουσική Εκπαίδευση

Β. Προγράμματα Μεταπτυχιακά (Master διάρκειας από 2 έως 5 εξάμηνα Semester)

1. Σύνθεση (5 εξάμηνα)

2. Εθνομουσικολογία                                     (4 εξάμηνα)

3. Κλασσικός Χορός-Μπαλέτο                         (2 εξάμηνα)

5. Xορογραφία Μπαλέτο                               (2εξαμηνα)

6. Λαογραφική Χορογραφία                            (2 εξάμηνα)

7. Κλασικά Όργανα                                      (2 εξάμηνα)

8. Κλασική Φωνητική                                   (2 εξάμηνα)

9. Μουσική Εκπαίδευση                               (2 εξάμηνα)

11. Σκηνικά, Σκηνογραφία και Κοστούμια        (2 εξάμηνα)

12. Αγιογραφία                                             (2 εξάμηνα)

Η Βουλγαρία αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται είναι αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι αποκτούν άμεση επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση σύμφωνα με απόφαση ΑΡ 70/28-11-08 του ΔΟΑΤΑΠ και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

epitixia

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 3.000 το χρόνο. Καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Προκαταρκτικό έτος βουλγαρικής γλώσσας: 2.000 

Σπουδές σε βουλγαρόφωνο τμήμα: 3.000 ευρώ

  • Σε ορισμένα Βουλγαρόφωνα προγράμματα υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνουν κενές θέσεις από τις πανβουλγαρικές εξετάσεις οπότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται από Ευρωπαίους πολίτες και οι σπουδαστές σε αυτή τη περίπτωση πληρώνουν τα δίδακτρα των Βούλγαρων φοιτητών που είναι περίπου 300-500 €.
  • Το κόστος των διδάκτρων καθώς και το κόστος ζωής είναι πολύ χαμηλόΕνδεικτικά για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος θα χρειαστείτε από 100 έως και 300 ευρώ

SME Twitter Sidebar