Αφήστε το τηλέφωνο σας

Contact us

Your message has been sent sucessfully

click

eggiisi

masterphd

voul

simanak

metagrafes

 

Διδακτορικό Ειδικής Αγωγής στη Βουλγαρια στή Σόφια

Πρόγραμμα Σπουδών

Το διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή είναι αγγλόφωνο.

Έχει διάρκεια 3 χρόνια.

Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή απευθύνεται:

Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια για τον διορισμό τους στην εκπαίδευση. Σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να διορισθούν στα ειδικά σχολεία. Σε διορισμένους εκπαιδευτικούς (καθηγητές και δασκάλους) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον προσόντα που θα βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 2200.- ευρώ ανά έτος και καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Η Beststudies προωθεί μόνο διδακτορικά προγράμματα που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις αποφάσεις και τις διατάξεις του ΔΟΑΤΑΠ και εξασφαλίζουν ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση.

 

Μια απλή αίτηση στο πανεπιστήμιο της επιλογής σας, δεν εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα. Οι αιτήσεις Ελλήνων υποψηφίων, ειδικά στα διδακτορικά ειδικής αγωγής είναι πάρα πολλές και οι θέσεις περιορισμένες.

Η γραφειοκρατική διαδικασία, πέραν της αιτήσεως, είναι πολύ χρονοβόρα και η γραφειοκρατική μηχανή της Βουλγαρίας αργοκίνητη.

 

Αρχικά ο πλήρης φάκελος κατατείθεται στο Υπ.Παιδείας, μετεφρασμένος και επικυρωμένος απο το Υπ.Εξωτερικών, προς αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών. Εκδίδεται η επάρκεια για διεκδίκηση θέσης διδακτορικού. Κατόπιν, κατατίθεται ο φάκελος στο ακαδημαϊκό πρυτανικό συμβούλιο του εκάστοτε πανεπιστημίου και κατόπιν ψηφοφορίας δίνεται η δυνατότητα σπουδών για απόκτηση διδακτορικού τίτλου Ph.D.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ με Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση & με κλάδο και αντικείμενο (για το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό/ΕΕΠ)

Σημαντικό: Το ΙΕΠ δεν είναι υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, αλλά επιστημονικός φορέας εποπτευόμενος από το ΥΠΠΕΘ, συνακόλουθα: α) η επιτροπή δεν απαντά/γνωμοδοτεί σε άτομα ή συλλογικότητες, άλλα σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, β) δεν εκδίδει τις σχετικές εγκυκλίους και γ) δεν αποδίδει μόρια ούτε εντάσσει σε πίνακες (διοικητικές πράξεις).

 

 1. Τι είναι η συνάφεια;

Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους εκπαιδευτικών και ΕΕΠ είναι η επιστημονική συσχέτιση των τίτλων με την ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία ή τον κλάδο & το αντικείμενο απασχόλησης (ειδικό καθηκοντολόγιο).  Το ΥΠΠΕΘ έχει συστήσει την  «Επιστημονική Επιτροπή για τη Συνάφεια Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων με την Ειδική Αγωγή» στο ΙΕΠ , η οποία μελετάει και γνωμοδοτεί για την συνάφεια των μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων σπουδών του Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με την Ειδική Αγωγή. Το πλαίσιο εκτίμησης της συνάφειας της επιτροπής το θέτει το ΥΠΠΕΘ με σχετική εγκύκλιο.

 

 1. Πώς αποδίδεται η συνάφεια;

Η επιτροπή συναφειών απαντά σε σχετικό αίτημα γνωμοδότησης περί συνάφειας η μη υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ. Η οριστική απόδοση και ότι αυτό συνάγεται γίνεται στην βάση της γνωμοδότησης από την υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ που απηύθυνε το ερώτημα. Το ΙΕΠ μόνο γνωμοδοτεί, η απόδοση συνάφειας (και μορίων κτλ.) είναι διοικητική πράξη.

 

 1. Πως αξιοποιείται, Ποια είναι η διαδικασία;

Κάθε εκπαιδευτικός, που θέλει είτε να προσληφθεί στην ΕΑΕ (ως αναπληρωτής) είτε να μετατεθεί σε αυτήν (αν είναι μόνιμος) ακολουθώντας τις οδηγίες τις εκάστοτε εγκυκλίου ζητά με αίτηση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης την τοποθέτηση του σε πίνακα ή τη μοριοδότηση του, καταθέτοντας μεταπτυχιακούς ή /και διδακτορικούς τίτλους σπουδών σχετικούς με την ειδική αγωγή. Η υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ στην οποία καταθέτει την αίτησή του μπορεί με έγγραφο της να ζητήσει την σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής συναφειών. Η επιτροπή συνεδριάζει και αποφαίνεται για τη συνάφεια ή όχι του τίτλου με την ΕΑΕ. Στη συνέχεια, η επιτροπή αποστέλλει  την απάντηση και η υπηρεσία ενεργεί ενημερώνοντας τους δικαιούχους.

 

 1. Υπάρχει λίστα με «αναγνωρισμένους» μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών;

Όχι. Το κάθε μεταπτυχιακό αξιολογείται με βάση στοιχεία και κριτήρια που μπορεί να μην είναι κοινά σε όλους τους απόφοιτους, όπως η διπλωματική εργασία ή η συγκεκριμένη επιλογή μαθημάτων.

 

 1. Πώς θα ξέρω αν κάποιο μεταπτυχιακό έχει πιθανότητες να κριθεί συναφές;

Η επιτροπή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ  τα κριτήρια στα οποία βασίζεται έτσι ώστε κάθε υποψήφιος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής να μπορεί να ελέγξει αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάζει να ακολουθήσει τα ικανοποιεί. Η επιτροπή είναι αδύνατο να δώσει «προκαταβολική» συνάφεια. Δίνοντας όμως στη δημοσιότητα τα κριτήρια στα οποία βασίζεται, στηρίζει τους επιστήμονες που θέλουν να ασχοληθούν με θέματα ειδικής αγωγής;

 

 1. Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ισχύουν τα ίδια;

Ναι, τηρουμένων των αναλογιών. Τα μέλη ΕΕΠ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα προσλαμβάνονται έτσι κι αλλιώς μόνο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Επίσης, μπορεί να έχουν μεταπτυχιακούς τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ, ή στην σχολική ψυχολογία (οι ψυχολόγοι), ή σε θέματα του κλάδου τους και του αντικειμένου εργασίας τους στα πλαίσια της εκπαίδευσης (το ειδικό καθηκοντολόγιο του κάθε κλάδου  μπορεί να παρέχει επαρκείς πληροφορίες επ’ αυτού).

 

 1. Υπάρχει συνάφεια σχολικής ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς;

Μέχρι στιγμής ναι, καθώς προβλεπόταν από παλιότερα. Καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα προέρχονται από το βασικό πτυχίο, η επιτροπή ισχυρά ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να προτιμούν είτε μεταπτυχιακά ΕΑΕ, είτε προγράμματα σπουδών σχολικής ψυχολογίας προσανατολισμένα στην εκπαίδευση.

 

 1. Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στο ΔΟΑΤΑΠ και το ΙΕΠ;

Το ΙΕΠ (και η Επιτροπή Συναφειών) δεν εκδίδει κανενός είδους «βεβαίωση» συνάφειας, απλά γνωμοδοτεί μετά από αίτημα υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ και μόνο. Όλα τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει να έχουν κριθεί για ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ πριν κάποιος/α το επικαλεστεί για διορισμό (αναπληρωτής/ια) ή μεταθέσει (αν είναι μόνιμος/η). Πιο απλά κανένα μεταπτυχιακό της αλλοδαπής δεν κρίνεται ούτε για συνάφεια αν δεν έχει ΔΟΑΤΑΠ.

 

 1. Που πρέπει να κάνω πρακτική άσκηση;

Αυτά είναι θέματα του πανεπιστημίου. Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής το θέμα αυτό.

 

 1. Όλοι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι υπάγονται στα κριτήρια;

Όχι, μόνο οι νέοι. Στα κριτήρια υπάρχουν ημερομηνίες και όροι, μελετήστε τα. Τα παλαιότερα μεταπτυχιακά, όταν χρειάζεται να κριθούν (τα περισσότερα έχουν ήδη κριθεί) ακολουθούν παλαιοτέρα κριτήρια βασισμένα στην γενική αρχή του 50%+ (δηλαδή χρειάζεται το ποσοστό των μαθημάτων που είναι σχετικά με την Ειδική Αγωγή να ξεπερνά το 50% του συνόλου).

 

 1. Η συνάφεια έχει σχέση και με την μισθολογική μου εξέλιξη;

Η συνάφεια είναι επιστημονική γνωμοδότηση. Το αν και πως θα την χρησιμοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες / φορείς αφορά στη λειτουργία τους και τους κανονισμούς που ακολουθούν. Το ΙΕΠ, όπως ήδη αναφέραμε,  δεν είναι υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, αλλά επιστημονικός φορέας εποπτευόμενος από το ΥΠΠΕΘ.

 

 1. Μπορεί ένα μεταπτυχιακό π.χ. Διοίκηση (Μanagement) να κριθεί συναφές με ΕΑΕ ή κλάδο και αντικείμενο απασχόλησης;

Δείτε τα 3 & 6, αλλά γενικά, όχι. Θέματα που αφορούν το «γενικό καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών (και του ΕΕΠ) δεν μπορούν να κριθούν συναφή {Διοίκηση (management), οικονομική διαχείριση κτλ.}.  Το ειδικό καθηκοντολόγιο κάθε κλάδου μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες σχετικές με την εκπαίδευση κτλ.

 

 1. Σχολική ή εκπαιδευτική ψυχολογία; Τι να διαλέξω;

Αν είστε εκπαιδευτικός και όχι ψυχολόγος η Επιτροπή προτείνει μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ ή σε σχολική-εκπαιδευτική ψυχολογία σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς. Δείτε τα κριτήρια, σημασία δεν έχει μόνο ο τίτλος αλλά κυρίως το περιεχόμενο.

 

 1. Γιατί το ΙΕΠ δεν καταρτίζει πίνακες με τα Πανεπιστήμια που έχουν συνάφεια;

Η Επιτροπή του ΙΕΠ δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί το ΔΟΑΤΑΠ που είναι μια διαφορετική υπηρεσία (δείτε και στο 8. )

 

 1. Μπορώ να έχω «βεβαίωση συνάφειας»;

Η Επιστημονική Επιτροπή για τη Συνάφεια των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Τίτλων στην Ειδική Αγωγή ενημερώνει αρμοδίως και υπηρεσιακά τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υποβάλει τα δικαιολογητικά του (όπως τα ορίζει η εκάστοτε εγκύκλιος) κάποιος/α εκπαιδευτικός ότι π.χ. έχει αναγνωρίσει τη συνάφεια του μεταπτυχιακού σας με την ΕΑΕ. Η συνάφεια δεν έχει τη μορφή βεβαίωσης ή άλλου είδους εγγράφου που χρειάζεται να σταλεί στους δικαιούχους.  Η χρήση της είναι διοικητική για εισαγωγή σε πίνακες, απόδοση μορίων κτλ. (κάπως σαν την προϋπηρεσία, αποδεικνύεται από έγραφα, δίνει μόρια  αλλά δεν είναι πτυχίο).

 

Η Beststudies διαθέτει άριστες δημόσιες σχέσεις με τους πανεπιστημιακούς φορείς και το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας και εγγυάται 100% την απόδοση μεταπτυχιακού σε οποιονδήποτε τομέα του ενδιαφέροντος σας.

Εκτός αυτού, είναι απαραίτητη η υποστήριξη του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων, την εξεταστική και την κατάθεση διδακτορικησ διατριβης, απαραίτητη είναι και η παρακολούθηση των ενδοπανεπιστημιακών διαδικασιών (υπογραφές καθηγητών, εμπρόθεσμη κατάθεση εργασιών, εξασφάλιση ομαλής συνεργασίας με τον αρμόδιο καθηγητή κ. λπ.), ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την αναγνώριση του Διδακτορικου τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Οι συνεργάτες μας θα είναι μαζί σας κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των μαθημάτων, απόδοσης της διατριβης σας , ακόμα και στην αναγνώριση του τίτλου σας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σε όλα τα διδακτορικά προγράμματα η γλώσσα σπουδών είναι τα βουλγάρικα ή τα αγγλικά.

Η διαδικασία αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις για το ΔΟΑΤΑΠ. Μια από αυτές είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει πιστοποίηση επάρκειας της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον lower(B2), πριν την έναρξη του αγγλόφωνου διδακτορικού. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει πτυχίο αγγλικής γλώσσας, επικοινωνήστε μαζί μας για τη διευθέτηση του ζητήματος αυτού.

Η Bestsudies εκπροσωπεί επίσημα το πανεπιστήμιο της Sofia.

Η Beststudies όλα αυτά τα εγγυάται.

Ειμαστε δίπλα στους φοιτητές μας όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών.

 

Οι επιτυχημένοι φοιτητές και οι ευτυχισμένοι γονείς είναι πελάτες της beststudiesinbulgaria

 

Beststudies- Μαζι μας, 100% επιτυχία

 

galy

 

b_83_60_16777215_2-sofia-metro.jpg b_83_60_16777215_22345.jpg b_83_60_16777215_52358_196050.jpg b_32_32_16777215_BG.png b_75.2_60_16777215_h_polh_ths_sofias.jpg b_83_60_16777215_h_poli_ths_sofia1.jpg b_80.103092783505_60_16777215_images.jpg b_83_60_16777215_Medical_Academy_Sofia_20090405_012.JPG b_83_60_16777215_photo_verybig_106321.jpg b_83_60_16777215_poli.jpg b_80_60_16777215_Sky_City-Sofia.jpg b_83_60_16777215_sofia_132.jpg
b_83_60_16777215_sofia_city1.jpg b_80_60_16777215_sofia_city10.jpg b_83_60_16777215_sofia_city12.jpg b_83_60_16777215_sofia_city14.jpg b_81.27731092437_60_16777215_sofia_city4.jpg b_83_60_16777215_sofia_city7.JPG b_83_60_16777215_sofia-0.jpg b_80_60_16777215_Sofia-234.jpg b_83_60_16777215_sofia-clubbing.jpg b_77.43842364532_60_16777215_sofia-theatre.jpg b_83_60_16777215_sofia4323.jpg b_80.161943319838_60_16777215_sofia43455654.jpg
b_83_60_16777215_sofia6456.jpg b_83_60_16777215_sofia78.jpg b_80.228571428571_60_16777215_sofiacity11.JPG b_80_60_16777215_sofiacity2.jpg
<< <
 • 1
 • 2
 • 3
> >> (3)

pliroforiesgiapoli

SME Twitter Sidebar