Αφήστε το τηλέφωνο σας

Contact us

Your message has been sent sucessfully

click

eggiisi

masterphd

voul

simanak

metagrafes

 

Άλλα διδακτορικά στη Βουλγαρια

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών στο Blagoevgrad.

Δυνατότητα εκπαίδευσης σε 49 διαπιστευμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών:

Mathematics: Mathematical Analysis, Operations Research, Mathematical modeling and applications of mathematics

Information and Computer Sciences: Computer Sciences, Computer Systems and Technologies, Computer systems and networks

Chemistry: Inorganic Chemistry, Organic Chemistry

Economics, organization and management: Finance, currency, credit and insurance, Economics and Management (Tourism), Social Management, Organization and management outside the sphere of material production

History: Ancient History (including Prehistory), Common Medieval History, Modern and New General History, History of Bulgaria, Documentaries, Archival Science, Palaeography (including Historiography and Source Study)

Philology: Theory and History of Literature, History of Bulgarian Literature, Russian literature and literature of the peoples of the USSR, Literature of the peoples of Europe, America, Africa, Asia and Australia, General and Comparative Linguistics, Bulgarian language, Slavistic languages

Law: Administrative Law and Administrative Process, Civil and Family Law, Employment and Social Security, International Law and International Relations, Criminal Law, Criminal Process

Psychology of Work and Professional Psycho-diagnostics: Psychology of Work and Professional Diagnostics

Pedagogy: Theory of education and didactics, Methodology of the Education in Technics and Technologies

Pedagogy of Teaching: Methods of Education (in sectors and modes of sciences)

Sociology, Anthropology and Cultural Sciences: Sociology, Epistemology, Cultural Studies

Philosophy: History of Philosophy

Public Communications and Information Sciences: Public Relations, Implementation of the new information technologies in PR

Earth Sciences: Economic and social geography, Physical Geography, Ecology and Environmental Protection, Cartography and Thematic Mapping

Σε όλα τα διδακτορικά προγράμματα η γλώσσα σπουδών είναι τα βουλγάρικα και τα αγγλικά.

ΠρογράμματαΔιδακτορικώνΣπουδώνστη Sofia

Faculty of Mathematics and Informatics: Mathematical Logic, Algebra and Number Theory, Mathematical Analysis, Differential Equations, Geometry and Topology, Computational Mathematics, Probability Theory and Mathematical Statistics, Operations Research, Informatics, Mathematical Modeling and Applications of Mathematics, Teaching Methodology of Mathematics and Informatics

Faculty of Law: International Law and International Relations, Theory of State and Law. Political and legal doctrines, History of State and Law, Constitutional Law, Administrative Law and Administrative Process, Civil and Family Law, Civil Procedure, Labour Law and Social Insurance, Inventive, Author and Patent Law, Private International Law, Criminal Law, Criminal Procedure, Criminalistics

Faculty of Psychology: General Psychology, Pedagogical and Age Psychology, Social Psychology, Juridical Psychology, Medical Psychology, Theory and History of Culture, Book Science, Library Science, Bibliography, Theory of Scientific Information, Information Research Systems, Sociology

Faculty of Preschool and Primary School Education: Special Pedagogy, Theory of Education and Didactics, Teaching Methodology

Faculty of Education: Theory of Education and Didactics, History of Pedagogy and Bulgarian Education   

Και άλλα 40 προγράμματα διδακτορικών σπουδών σε πολλούς τομείς.

Σε όλα τα διδακτορικά προγράμματα η γλώσσα είναι βουλγάρικα και τα αγγλικά, και μερικά διδακτορικά προγράμματα είναι γαλλόφωνα και γερμανόφωνα.

                  

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών στο Plovdiv

Δυνατότητα εκπαίδευσης σε πάνω από 75 διδακτορικά προγράμματα. Μερικά από αυτά είναι:

Algebra and Number Theory, Calculus, Differential Equation, Geometry and Topology, Computing, Mathematics, Structural, Mechanical and Thermal properties condensed Matter, Electrical, Magnetic and Optical properties condensed Matter, Informatics, Modeling and Application of Mathematics, Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Physical,
Chemical Kinetics and Catalysis
, Molecular Biology, Genetics, Microbiology, Physiology, Technology Lives, Ecology and Ecosystems, Political Economy, History of Economic Theories, Economics and Management ( industry), Theory and History of Literature, Roman Private Law, Administrative Law and Procedure, Civil and Family Law, Labor Law and Social Security,International Law and International Relations, History of State and Law, Criminal Law, Pedagogical and Psychology, Special Psychology, Theory Education and Didactics
Theory and Methods of Physical Education and Sports Training (including therapeutic exercise ), Theory and Management of Education, Musicology and Music Art, Sociology, Ethnology, Social Anthropology, Cultural Sciences.

Σε όλα τα διδακτορικά προγράμματα η γλώσσα σπουδών είναι τα βουλγάρικα και τα αγγλικά.

Η διαδικασία αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις για το ΔΟΑΤΑΠ. Μια από αυτές είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει πιστοποίηση επάρκειας της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον lower (B2), πριν την έναρξη του αγγλόφωνου διδακτορικού. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει πτυχίο αγγλικής γλώσσας, επικοινωνήστε μαζί μας για τη διευθέτηση του ζητήματος αυτού.

SME Twitter Sidebar